Direct naar:

Inloggen MijnILT

Drinkwater

In Nederland leveren 10 drinkwaterbedrijven het grootste deel van het drinkwater in het land. Elk drinkwaterbedrijf levert exclusief aan een door de minister aangewezen distributie- of voorzieningsgebied. Daarnaast zijn er ongeveer 230 bedrijven met een eigen winning die drinkwater leveren aan derden. Verder zijn er bedrijven die drinkwater doorleveren aan gebruikers.

Hoe deze bedrijven het drinkwater leveren, is aan regels gebonden. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) voert actief toezicht uit op de drinkwatervoorziening. De ILT voorkomt hiermee gezondheidsrisico’s en bewaakt mede de kwaliteit van het drinkwater. Ook houdt de ILT toezicht op continuïteit van de levering en zorgt zo voor leveringszekerheid.

Toezicht op bedrijven

De ILT houdt toezicht op de levering van drinkwater en zorgt voor vergunningverlening, inspectie en handhaving. We houden toezicht op:

  • 10 drinkwaterbedrijven verspreid over Nederland.
  • Drinkwaterbedrijven in Caribisch Nederland (op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
  • Bedrijven die drinkwater leveren uit een eigen winning.
  • Drinkwaterinstallaties bij zieken- en verpleeghuizen, sauna’s en zwembaden (prioritaire instellingen), om legionellabesmetting te voorkomen.
  • Leveranciers van warm tapwater in een wijk.

Toezicht drinkwatervoorziening

Meer informatie over hoe de ILT toezicht houdt op drinkwater en de levering ervan vindt u op:

Aanvragen en meldingen in MijnILT

Aanvragen en meldingen in MijnILT

U kunt als bedrijf of instelling in de drinkwatervoorziening een vergunning aanvragen en meldingen doen in het webportaal MijnILT. In MijnILT worden uw data digitaal en automatisch verwerkt. Voordelen voor u zijn:

  • Digitaal een vergunning aanvragen of een melding doen.
  • De status van uw aanvraag of melding volgen.
  • Overzicht houden over uw aanvragen en meldingen.
  • Hergebruiken van een eerdere aanvraag of melding.
  • Verplichte bijlagen digitaal versturen (uploaden).

Heeft u vragen over MijnILT of over andere procedures? Neem in spoedgevallen contact op met de ILT via 088 - 489 90 00. Andere vragen stelt u via het vragenformulier.

In crisissituaties rond drinkwaterlevering belt u het Crisis Coördinatie Centrum (DCC-IenW) op telefoonnummer 0800 – 351 87 00 (24/7 bereikbaar).