Besluiten

Voor een aantal diensten moeten drinkwaterbedrijven een besluit aanvragen bij de ILT. Deze ‘besluiten’ hebben de vorm van een beschikking. Een beschikking kan een ontheffing, toestemming, beoordeling, goedkeuring of instemming zijn. Welke beschikkingen er zijn, vindt u in de tabellen.

Soorten beschikkingen

Doel van de beschikking

Regelgeving op wetten.nl

Productie en kwaliteit van drinkwater

 • Ontheffing kwaliteitseisen oppervlaktewater
 • Langdurende ontheffing kwaliteitseisen drinkwater
 • Kortdurende ontheffing kwaliteitseisen drinkwater
 • Dww art. 22.3, Dwr art. 16.3
 • Dww art. 21.5; Dwb art. 28
 • Dww art. 21.5; Dwb art. 29

Toelichting
Het drinkwaterbedrijf kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing aanvragen bij de ILT als niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Welke voorwaarden dat zijn vindt u in bovenstaande artikelen.
 

Leveringszekerheid en continuïteit

 • Goedkeuring leveringsplan (geldt ook voor herzieningen)
 • Beoordeling verstoringrisicoanalyse
 • Dww art. 37.3; Dwb 53.3 en 54.2
 • Dwb art. 47

Toelichting
Elke 4 jaar stellen drinkwaterbedrijven een leveringsplan (LP) en een verstoringrisicoanalyse (VRA) op. Een VRA beschrijft de risico’s van verstoringen in de drinkwaterproductie. In het LP staat de bedrijfsvoering van het drinkwaterbedrijf onder normale en onder bijzondere omstandigheden. Ook staan in een LP de maatregelen van het drinkwaterbedrijf om risico’s te beperken.

Meetprogramma en risicoanalyse

 • Goedkeuren meetprogramma drinkwater
 • Goedkeuren risicobeoordeling voor meetprogramma
 • Toestaan van alternatieve analysemethoden
 • Dwr art. 10.3
 • Dwr art. 10.3a
 • Dwr art. 13.2

Toelichting

Voor de risico’s van de kwaliteit van het gewonnen, gezuiverde en geleverde drinkwater stellen de drinkwaterbedrijven ieder jaar hun risicoanalyse en het meetprogramma bij. Drinkwaterbedrijven en hun laboratoria kunnen alternatieve methoden ontwikkelen voor meting van bepaalde waarden. De ILT beoordeelt ook de risicoanalyse, het meetprogramma en het voorstel voor een alternatieve methode.

Legenda

Dww = Drinkwaterwet; Dwr = Drinkwaterregeling; Dwb = Drinkwaterbesluit

U vindt hieronder de verwijzingen naar de wet- en regelgeving.

Aanvragen van beschikkingen

Wilt u een van de beschikkingen aanvragen? Gebruik daarvoor het digitale formulier Aanvragen drinkwater. Meldt u namens een Nederlandse organisatie? Dan kunt u deze aanvraag ook doen via het webportaal MijnILT. Let op: Om gebruik te maken van MijnILT moet u als organisatie inloggen met eHerkenning.