Meldingen van normoverschrijding

In het Drinkwaterbesluit staat waaraan de kwaliteit van drinkwater moet voldoen. Met een wettelijk monitoringsprogramma wordt in de gaten gehouden of de waterkwaliteit goed is. Drinkwaterbedrijven moeten normoverschrijdingen van de kwaliteit van het drinkwater, en van oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt gemaakt, melden aan de ILT.

Wilt u een normoverschrijding waterkwaliteit melden? Doorloop de stappen op het digitale formulier Melden van normoverschrijding drinkwaterkwaliteit.

De ILT houdt toezicht op de zorgvuldige afhandeling van de normoverschrijding. Soms is een normoverschrijding aanleiding voor een ontheffingsaanvraag. Het drinkwaterbedrijf doet de ontheffingsaanvraag, de ILT beoordeelt deze.

In de Meldprocedure normoverschrijdingen in drinkwater of oppervlaktewater voor drinkwaterbedrijven vindt u de procedure hoe de ILT omgaat met uw melding van een normoverschrijding