Behandelde voorwerpen

Een behandeld voorwerp is een stof, mengsel of voorwerp (product) dat met een of meer biociden is behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt. Het is dus een product waaraan biociden zijn toegevoegd om het product een bepaalde biocide eigenschap mee te geven.

Biociden zijn bedoeld om (micro-) organismen te doden om voorwerpen intern te beschermen tegen aantasting. Biociden worden ook gebruikt om het product een externe biocide eigenschap mee te geven, zoals bijvoorbeeld bij de anti-muggen outdoorbroek. Als een product biociden bevat, noemen we dit een 'behandeld voorwerp'. Meer informatie over behandelde voorwerpen, en over de regels voor het in de handel brengen ervan, vindt u in de publicatie van de European Chemicals Agency “Wat u moet weten over behandelde voorwerpen’’.