Gebruik biociden door particulieren

Bijna iedere consument komt min of meer dagelijks met biociden in aanraking: als hij zijn handen wast met desinfecterende zeep, zijn badkamer schoonmaakt met een schimmelwerende reiniger, muizen bestrijdt met gif, of tankt met benzine waar additieven aan zijn toegevoegd. Voor consumenten is het van belang dat ze zich realiseren dát ze een biocide gebruiken en dat ze die zorgvuldig moeten gebruiken.

Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen alleen als het echt nodig is. Deze middelen zijn giftig voor vogels en (huis)dieren. Ze worden slecht afgebroken en blijven dus lang aanwezig in het milieu. Heeft u last van plaagdieren? Probeer deze dan eerst te bestrijden op andere manieren. Zorg dat er geen voedsel beschikbaar is, haal nesten weg, maak doorgangen dicht en zet vallen of klemmen. Pas als deze manieren niet werken kunt u chemische middelen gebruiken.

Let op: lees vóór gebruik altijd de gebruiksaanwijzing

Particulieren mogen alleen middelen gebruiken die zijn bestemd voor niet-professioneel gebruik. Of het een dergelijk middel betreft, staat op de verpakking vermeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert alle consumentenproducten – en dus ook biociden – die voor particulier gebruik op de Nederlandse markt worden aangeboden. Op internet worden veel middelen uit EU-lidstaten aangeboden. Als die niet door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) tot Nederland zijn toegelaten, zijn ze hier verboden.

Regels voor bestrijding van ratten en muizen

Heeft u overlast van ratten of muizen? Dan kunt u twee dingen doen: u kunt de plaag zelf bestrijden of u schakelt een professioneel bedrijf in, dat gespecialiseerd is in plaagdiermanagement. Let op: u mag niet alle diersoorten of insecten verstoren, verjagen of bestrijden. U mag ook niet alle vangmiddelen gebruiken. Een professioneel bedrijf kan u advies geven hierover.

Welke chemische middelen mag ik zelf gebruiken tegen ratten en muizen?

  • Particulieren mogen alleen middelen gebruiken die zijn bestemd voor niet-professioneel gebruik. Meer informatie vindt u op de website van de NVWA.
  • Sinds 1 januari 2023 mogen bestrijdingsmiddelen voor gebruik door consumenten geen anticoagulantia (bloedverdunnende middelen) of cholecalciferol meer bevatten. Er geldt wel een uitverkooptermijn: bestrijdingsmiddelen met etiketten van voor 1 januari 2023 mogen nog verkocht worden tot 29 juni 2023.
  • Heeft u deze middelen nog in huis? Dan mag u ze opgebruiken tot 26 december 2023.
  • Heeft u deze middelen nog over na 26 december 2023? Breng ze dan naar het afvalpunt van uw gemeente.

Waar moet ik op letten als ik een bedrijf in plaagdiermanagement inschakel?

  • Werkt het bedrijf met anticoagulantia of middelen op basis van cholecalciferol? Dan moet het gecertifieerd zijn.
  • Elke plaagdiermanager die met deze bestrijdingsmiddelen werkt moet bovendien een vakbekwaamheidsbewijs hebben.
  • U kunt zelf controleren of het bedrijf gecertificeerd is. Het moet dan zijn geregistreerd voor de module IPM in het KPMB-register.

Is het bedrijf niet gecertificeerd? Dan mag het geen middelen met anticoagulantia en cholecalciferol gebruiken. Het mag wel chemische middelen gebruiken met alfachloralose en fysieke middelen, zoals vallen en klemmen.

Kan ik zelf plaagdieren bestrijden op mijn boerenbedrijf?

Bent u boer en wilt u zelf op uw eigen bedrijf plaagdieren bestrijden met anticoagulantia of middelen op basis van cholecalciferol? Dan volgt u een vergelijkbare weg als een professionele plaagdierbestrijder. U haalt uw KBA-IPM certificaat bij de daarvoor aangewezen opleiding en laat uw bedrijf certificeren bij het KPMB.

Het examen om plaagdieren te mogen bestrijden doet u bij het Register Plaagdierbeheersing, Milieu en Veiligheid (RPMV).

Melden van verkoop niet toegelaten en niet toegestaan gebruik van biociden

Als u ziet of vermoedt dat iemand een niet-toegelaten biocide bezit of te koop aanbiedt kunt u dit melden bij de ILT. Ook als u ziet of vermoedt dat iemand een toegelaten biocide verkeerd gebruikt kunt u dit melden. Gebruik daarvoor het formulier Melding biociden.