Gasvormige biociden

Wie giftige gassen gebruikt om ongewenste organismen in ruimten, woningen en/of schepen te bestrijden, is verplicht daar melding van te maken. Alleen een zogeheten gassingsleider die over een bewijs van vakbekwaamheid beschikt mag de gassing uitvoeren. Hij is ook degene die de gassing bij de ILT moet melden. Hij moet elke nieuwe gassing afzonderlijk melden.

Hoe meldt u een gassing?

U kunt een gassing melden met het formulier Melding gebruik van giftige gassen. De gasplannen kunt u als bijlage aan uw melding toevoegen.

Na de gassing moet u met metingen aantonen dat er geen biocidegassen meer aanwezig zijn in een mate die hoger is dan de gestelde waarden in het toelatingsbesluit van het toegepaste middel. Daarmee voldoet u aan de eisen van de gasvrijverklaring.

Na het melden van de start van het gebruik van giftige gassen krijgt u een ontvangstbevestiging van de ILT. In deze ontvangstbevestiging staat een link naar een formulier waarmee u een wijziging van de gassing aan de ILT kunt doorgeven. Ook staat er hoe u de beïndiging van de gassing kunt melden bij de ILT (gasvrijverklaring).