Privacyverklaring Artificial Intelligence en Machine Learning

Op deze pagina leest u wat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met uw gegevens doet wanneer zij Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) gebruikt bij de uitvoering van haar publieke taak.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de ILT. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de ILT, wat uw rechten zijn als de ILT uw gegevens verwerkt en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.