Privacyverklaring Drones

Op deze pagina leest u wat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met uw gegevens doet wanneer ze drones gebruikt bij de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de ILT. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de ILT, wat uw rechten zijn als de ILT uw gegevens verwerkt en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft. Omdat drone inzet wordt gebruikt in het kader van de toezichtstaak van de ILT is het ook goed om kennis te nemen van de specifieke privacy verklaring voor toezicht en handhaving waarin toezicht meer in het algemeen wordt toegelicht.

Wanneer de inhoud van deze specifieke privacyverklaring afwijkt van de algemene privacyverklaring of de specifieke verklaring over toezicht en handhaving geldt de inhoud van deze specifieke verklaring voor dat afwijkende onderdeel.