Privacyverklaring Toezicht en handhaving

Op deze pagina leest u wat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met uw gegevens doet bij haar publieke taak als toezichthouder. De ILT houdt toezicht op Onder Toezichtgestelden (organisaties of natuurlijke personen). Als toezichthouder verzamelt de ILT informatie door bijvoorbeeld een bezoek af te leggen aan een bedrijf. Vervolgens vormt de ILT daarover een oordeel en intervenieert zo nodig, waarbij de ILT ervoor kan kiezen om bijvoorbeeld een sanctie op te leggen.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de ILT. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de ILT, wat uw rechten zijn als de ILT uw gegevens verwerkt en hoe u contact met de ILT kunt opnemen als u vragen heeft.