Handhaving en toezicht

De inspectie handhaaft op verschillende manieren de naleving van wet- en regelgeving: door middel van dienstverlening, interventie en opsporing.

Toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht vanuit het beginsel ‘vertrouwen tenzij’. Basis daarvoor vormt een nalevings- en risicoselectiesysteem dat de ILT de komende jaren verder ontwikkelt. Objectinspecties, administratiecontroles, digitale inspecties en audits vormen het instrumentarium. Daar waar ‘permanente verbetering’ een vereiste is, houdt de inspectie ook toezicht op dat aspect.

Keuze van interventies

In de keuze van haar interventies hanteert de inspectie de interventieladder. De treden zijn interventies met toenemende impact op de ondertoezichtstaande. De inspecteur kiest de interventie, binnen de wettelijke bevoegdheden en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waarvan hij het meeste effect verwacht.

Correcte naleving

Bij correcte naleving krijgt de ondertoezichtstaande minder toezicht en kunnen handhavingsconvenanten worden gesloten. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de politieke wens om meer invulling te geven aan horizontaal toezicht. Bij goede naleving door bedrijven met managementsystemen, kan de ILT daarnaast volstaan met:

  • Systeemtoezicht (het uitvoeren van audits)
  • Reality-checks (object- en administratiecontroles, audits).