Opsporing

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit en richt zich daarbij vooral op (zware) georganiseerde criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen.

Deze onderzoeken worden verricht onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie . De ILT/IOD legt de prioriteit in strafrechtelijke onderzoeken op een aantal hoofdonderwerpen:

  • Illegale grensoverschrijdende afvalstromen (EVOA)
  • Malafide praktijken en crimineel gedrag in de transportsector
  • Ernstige bodemvervuiling
  • Illegale handel in gevaarlijke stoffen
  • Integriteitsvraagstukken bij woningcorporaties.

Bij de ILT/IOD werken tactisch, financieel en digitaal rechercheurs, analisten, juridisch specialisten, forensisch accountants, strategisch adviseurs en experts op het gebied van het inwinnen en opwerken van inlichtingen en informatie. Zij brengen criminaliteit in kaart en sporen strafbare feiten en verdachten op. Omdat misdaad niet mag lonen, onderzoekt de ILT/IOD ook hoeveel geld verdachten hebben verdiend met criminele activiteiten. Die criminele winst kan dan later eventueel weer afgepakt worden.

Meld criminaliteit

Informatie is essentieel voor de ILT/ IOD. Ook informatie die u misschien hebt over zware criminaliteit of grootschalige fraude op het gebied van bovengenoemde onderwerpen. Wanneer u criminaliteit wilt melden, dan kunt u contact opnemen met de ILT/IOD via:

Anoniem melden

Wilt u anoniem melding maken van zware criminaliteit of grootschalige fraude op het gebied van bovengenoemde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met het team Criminele inlichtingen (TCI) van de ILT/IOD. Anonimiteit is van belang als bekendmaking van uw identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. Bij alles wat het TCI doet, wordt gezorgd voor afscherming van uw identiteit.    

U kunt het TCI bereiken op werkdagen tussen 08:30 – en 17:00 uur via

Het telefoonnummer 070 456 4577

Kijk voor meer informatie over TCI op deze pagina.