Over de ILT

Over de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.600 medewerkers werkt de ILT dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Alle inwoners van Nederland hebben te maken met de resultaten van het ILT-toezicht. Denk aan veilig en betrouwbaar openbaar vervoer, een woning huren van een betrouwbare woningcorporatie of zonder risico water uit de kraan drinken. Maar ook droge voeten houden achter de dijken is een taak van de ILT. Hoe wij ons inzetten voor de Nederlandse maatschappij zie je in de film hieronder.

Missie ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In die rol zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in de woningcorporaties. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

Toelichting

Het werk van de ILT is veelomvattend en vaak complex. Dat betekent dat de ILT niet alles kan doen en kiezen noodzakelijk is. De ILT zet de schaarse capaciteit en middelen daarom vooral dáár in waar de meeste risico’s optreden en waar toezicht en handhaving de meeste schade aan de samenleving kan voorkomen. Dit doet de ILT gericht, op basis van verzamelde informatie en kennis van de grootste risico’s. In haar werkplan onderbouwt de ILT jaarlijks waar deze risico’s kunnen optreden en waar de inzet van de ILT het grootst kan zijn.

De rol van de inspectie is breder dan alleen handhaven op naleving van de wet. Een inspecteur of vergunningverlener ziet nieuwe ontwikkelingen en onbekende risico’s vaak als eerste. Zij zijn ook de ogen en oren van de bewindspersonen en de buitenwereld. De ILT geeft signalen af en deelt haar bevindingen actief met politiek en maatschappij.

Veel bedrijven en organisaties komen met de ILT in aanraking. Naast de uitvoering van toezicht verleent de ILT vergunningen en certificaten. Ze geeft informatie en voorlichting over wet- en regelgeving. Haar inlichtingen- en opsporingsdienst levert adequate opsporing in geval van misdrijven die schade aan mens en maatschappij kunnen veroorzaken, zoals ernstige bodemvervuiling, gevaarlijke stoffen en fraude bij woningcorporaties. Ook doet de ILT onderzoek naar incidenten en ongevallen.

De ILT opereert in een maatschappelijk speelveld dat voortdurend in beweging is. De ILT wil maatschappelijk effect realiseren, haar omgeving betrekken en vanuit een stevige basis flexibel inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.