Ongevalsonderzoek

Wanneer een ongeval zich voordoet is het belangrijk om onderzoek te verrichten naar de oorzaak. Dit is om herhaling te voorkomen of om de nadelige gevolgen van dit ongeval te beperken. Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen voor hun eigen specifieke bevoegdheden onderzoeken uitvoeren naar ongevallen.

De ILT heeft op grond van het Instellingsbesluit ILT handhavende en vergunningverlenende taken op het werkterrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanwege deze taken verricht de ILT ook ongevalsonderzoek, zoals op het spoor, in de binnenvaart en bij scheepvaart.

Onderzoek op verzoek

Onderzoek kan ook plaatsvinden op verzoek van de bewindspersonen of op verzoek van een beleidsdirectie (beleidsmonitoringsonderzoek). Bij beide vormen van onderzoek treedt de inspectie niet op als toezichthouder en voert zij het onderzoek uit omdat zij over de benodigde expertise en kennis beschikt. Een voorbeeld van een verzoek was het onderzoek naar de toedracht van het ongeval met een Stint in 2018.