Samenwerking tussen ILT en politie bij inspectie
Beeld: ©Rijksoverheid

Het werk van de ILT

De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving, de fysieke veiligheid en de woningcorporatiesector naleven. De ILT bevordert de naleving van wetten en regels via vergunningverlening, door middel van handhaving (dienstverlening, toezicht en opsporing) en door onderzoek te doen.

De koers van de ILT

De koers die de ILT volgt is gericht op het werken aan maatschappelijk effect: het beperken van maatschappelijke schade aan mens en milieu. De ILT onderzoekt waar de risico’s het grootst zijn en waar haar werk het meest nodig is. Lees meer over De koers van de ILT.

Werken vanuit een rechtskader

De ILT werkt vanuit een rechtskader waarin de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid leidend zijn. Dienstverlening en respect voor burgers en bedrijven vormen voor de ILT, net als voor iedere andere overheidsorganisatie, de leidraad in het optreden.

Voorop staat dat de bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om wet- en regelgeving uit eigen beweging na te komen. Maar constateert de ILT tekortkomingen en overtredingen, dan zal zij de grenzen van de toelaatbaarheid zonder aanzien des persoons markeren.

Het is de opdracht van de ILT om de rechten en plichten van burgers en bedrijven te waarborgen door transparante voorlichting en informatie te geven. De ILT heeft daarbij de plicht om onafhankelijk en deskundig te oordelen, belangenverstrengeling te vermijden, voorbeeldgedrag te tonen en zich publiekelijk te verantwoorden.

Meerjarenplan en jaarverslag

Lees in detail over de plannen van de ILT voor de komende jaren en over het werk dat de afgelopen jaren is gedaan: in de online magazines Meerjarenplannen en Jaarverslagen. Korte achtergrondinformatie over beiden vindt u bij Meerjarenplan en jaarverslag.