Werken in programma's

De ILT werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

We zetten onze capaciteit in op risico’s die deze doelen bedreigen. De grootste risico’s krijgen de meeste aandacht. We kiezen daarbij voor instrumenten die het meest effectief zijn. Daarbij houden we rekening met de wereld om ons heen. Die verandert snel. We zien steeds meer digitalisering, internationalisering en nieuwe technologieën. De risico’s die we aanpakken zijn complex, veranderlijk en verschillend in aard en omvang.

Daarom organiseren we ons werk op een manier die:

  • het mogelijk maakt om de grootste risico’s aan te pakken;
  • maatwerk levert en de risico’s effectief aanpakt;
  • snel aangepast kan worden als de risico’s of onze omgeving veranderen.Werken in programma’s biedt die mogelijkheid. We bedenken welke mensen met welke middelen het beste kunnen samenwerken. Zo kunnen we de kennis, ervaring, denk- en uitvoeringskracht van de ILT flexibel inzetten.

De ILT werkt steeds meer in programma’s. Voor ons toezicht kennen we de volgende:

Programma's

Afval circulair

Gericht op het voorkomen van onaanvaardbare mondiale gevolgen voor milieu en gezondheid door:

  • onjuiste verwerking van gevaarlijke afvalstromen;
  • onvoldoende hoogwaardige afvalrecycling;
  • het dumpen van afvalstoffen in landen met een minder ontwikkelde verwerking- en toezichtstructuur.

Bodem, grond- en oppervlaktewater

Gericht op het voorkomen van schade aan bodem en grond- en oppervlaktewater.

Duurzame producten

Gericht op vermindering van milieu- en economische schade van producten die op de markt worden gebracht.

Minder broeikasgassen

Gericht op het zo min mogelijk vrijkomen van ozonlaag afbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen in de atmosfeer.

Schoon schip

Gericht op het verlagen van de zwaveluitstoot door de zeescheepvaart.

Slim en veilig goederenvervoer over de weg

Gericht op het voorkomen van fysieke en economische schade voor de maatschappij als gevolg van goederenvervoer over de weg.

Veilig en duurzaam Schiphol

Gericht op een veilig én duurzaam Schiphol. Kijkt naar de risico’s op het gebied van vliegveiligheid, maar ook die van arbeidsveiligheid,  gezondheid en leefbaarheid.


De onderstaande toezichtprogramma’s zijn in ontwikkeling:

  • Nog BeteR ZO;
  • Veiligheid op het spoor;
  • Legionella;
  • Verstoring marktwerking bij taxivervoer.