Taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staat voor veilig vervoer per taxi. De overheid heeft regels opgesteld om dit te bevorderen. Arbeidsomstandigheden van chauffeurs kunnen zo worden verbeterd en oneerlijke concurrentie worden bestreden. De inspectie ziet erop toe dat ondernemers en chauffeurs in de taxibranche de regels naleven. Dit gebeurt door weginspecties en bedrijfsinspecties.