Bedrijfsinspecties

Het team Specialistische Handhaving van de ILT onderzoekt, op basis van risico-analyse, nieuwe vormen van illegale constructies in de taxibranche. Het team werkt hierbij samen met andere handhavingspartners.

Bedrijven voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot de taximarkt. Maar bij inspectie blijkt steeds vaker dat bedrijven zich niet houden aan de Wet personenvervoer 2000. Zo treft de ILT geen (vorm van) bedrijfsadministratie aan, waardoor zij niet kan vaststellen of er voor rekening van het taxibedrijf vervoer wordt verricht. Verder signaleert de ILT dat bedrijven in toenemende mate gebruik maken van bijzondere huurconstructies voor ingezette taxivoertuigen.