Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op de Wet Normering Topinkomens (WNT) waar deze wet gaat over woningcorporaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Aw gemandateerd om toezicht te houden op de naleving van de WNT door woningcorporaties.

Woningcorporaties worden op grond van de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting ingedeeld in bezoldigingsklassen. Wilt u ingedeeld worden in een hogere bezoldigingsklasse? Bekijk hoe u de aanvraag kunt indienen. 

Jaarlijks analyseert de Aw de gegevens met betrekking tot de WNT die corporaties aanleveren bij de Aw. Deze WNT-analyse geeft informatie over de bezoldiging, en beëindigingsuitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties. Meer informatie over de WNT vindt u op de website topinkomens.nl.