Woningcorporaties en de WNT in 2021

De bezoldigingen die zo'n 2.000 topfunctionarissen van woningcorporaties ontvingen in 2021, voldoen aan de Wet normering topinkomens (WNT). Dat blijkt uit een analyse van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).