Actuele gegevens woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert de actuele gegevens van woningcorporaties op haar website.

In het corporatieregister vindt u de namen, L-nummers en contactgegevens van alle woningcorporaties in Nederland. Wanneer corporaties fuseren, vindt u dit terug in het overzicht fusies. Soms komen corporaties onder verscherpt toezicht. De Aw publiceert welke woningcorporaties op dit moment onder verscherpt toezicht staan.