Digitale inspecties

De ILT controleert de naleving van de arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs. Dit draagt bij aan veilig taxivervoer en eerlijke concurrentie in de taxisector. Naast controles bij taxichauffeurs op straat en bezoeken aan taxiondernemingen, ontwikkelt de ILT een digitale vorm van inspecteren.

Naleving arbeids- en rusttijden

Bij een digitale inspectie vraagt de ILT digitale bestanden op bij de taxionderneming. Met de arbeidsbestanden en de rittenadministratie uit de Boordcomputer Taxi (BCT) controleert de ILT de naleving van de arbeids- en rusttijden.

De uitvoering van een digitale inspectie

Bij een digitale inspectie ontvangt de taxiondernemer een brief van de ILT met de vraag om zijn of haar bestanden digitaal aan te leveren via een uploadformulier. Dit verloopt via de volgende stappen:

1. Allereerst vraagt de ILT naar enkele persoonlijke gegevens van de taxiondernemer en gegevens van het bedrijf. Deze gegevens zijn nodig om de taxionderneming te verifiëren en de analyse zo goed mogelijk te laten verlopen. De ILT gebruikt deze gegevens uitsluitend voor toezicht.

2. Vervolgens vraagt de ILT om de BCT-bestanden aan te leveren door deze te uploaden. Het gaat om de arbeidsbestanden en de rittenadministratie in XML.

3. De laatste stap voor de taxiondernemer is het controleren en versturen van de gegevens.

Analyse en rapport

De ILT analyseert de gegevens op de naleving van de arbeids- en rusttijden. De taxionderneming ontvangt een eindbrief met de resultaten van de analyse. Met deze resultaten kan de taxionderneming zelf aan de slag gaan met het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Marktrapportage

Naast de eindbrief met de resultaten voor taxiondernemingen, wil de ILT met informatie uit de digitale inspecties ook marktrapportages maken. Zo krijgt de ILT een beter inzicht in het nalevingsgedrag van de taximarkt in het geheel. De marktrapportages zijn niet herleidbaar tot personen of bedrijven.

ILT minder vaak op bezoek

De ILT kan door de digitale inspecties risico- en informatie gestuurd inspecteren. Bedrijven met een hoge risicoscore inspecteert de ILT intensiever dan bedrijven met een lage risicoscore. Taxiondernemingen die zich aan de regels houden, krijgen de ILT dan minder vaak op bezoek. Dit bespaart de ILT en de taxiondernemingen veel tijd.