Digitale inspecties taxivervoer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of taxichauffeurs zich aan de arbeids- en rusttijden houden. Dat gebeurt onder andere met digitale inspecties. Bij een digitale inspectie stuurt u gegevens op uit de Boordcomputer Taxi (BCT).

Naleving arbeids- en rusttijden

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer staat hoeveel uren taxichauffeurs mogen werken per dag, per week en per 2 weken. Bij een digitale inspectie controleert de ILT of er niet meer is gewerkt dan dit maximum. U krijgt een brief van de ILT met de vraag om gegevens en bestanden te sturen.

Welke taxiondernemers worden gecontroleerd?

De ILT kan taxichauffeurs en taxiondernemers inspecteren die volgens het Kiwa-register of kentekenregister een taxivergunning of taxivoertuigen hebben.

ILT minder vaak op bezoek

Taxiondernemingen die zich eerder minder goed aan de regels hielden hebben een hogere risicoscore. Deze bedrijven worden vaker uitgenodigd voor een digitale inspectie. Taxiondernemingen die zich aan de regels houden, worden minder vaak gecontroleerd. Dit bespaart de ILT en de taxiondernemingen veel tijd.

Gegevens opsturen voor de digitale inspectie

Welke gegevens moet u opsturen? 

In de brief van de ILT staat over welke periode de digitale gegevens gaan die u opstuurt. U stuurt ook de gegevens op van de eerste download na die periode.  

De gegevens zijn .xml-bestanden uit de BCT. Het aantal bestanden dat u opstuurt, hangt af van uw BCT. U levert in ieder geval de volgende digitale bestanden aan:

  • Arbeidstijden (arbeidstijd_ (.xml) van alle taxi’s die in deze periode binnen uw bedrijf zijn gebruikt
  • Ritadministratie (ritadministratie_ (.xml) van alle taxi’s die in deze periode binnen uw bedrijf zijn gebruikt
  • Chauffeurskaartgegevens (chauffeurskaartdata_ (.xml) van alle chauffeurs die in deze periode hebben gereden

Stuur alle gevraagde bestanden mee en controleer of de gegevens volledig zijn. Ontbreken er gegevens of zijn ze niet volledig, dan kan u later nog een inspectie krijgen binnen uw onderneming.

Stuur de bestanden op voor de uiterste datum die in de brief staat.

BCT-bestanden opsturen met het webformulier

  1. Ga naar Aanleveren BCT-bestanden en vul de gevraagde gegevens in.
  2. Voeg de bestanden toe waar de ILT in de brief om vraagt. 
  3. Controleer of u alle gegevens heeft.
  4. Verstuur het formulier.

Uitstel krijgen

Uitstel krijgen voor het opsturen van BCT-bestanden kan, maar alleen bij uitzondering. Hiervoor gaat u naar het formulier Aanleveren BCT-bestanden. Vul in waarom u uitstel vraagt en stuur het formulier zonder bestanden op naar de ILT. U krijgt bericht of u uitstel kunt krijgen. Let op: bij een vordering (zie volgende alinea) is uitstel niet mogelijk.

Na de uiterste aanleverdatum kunt u het formulier nog invullen. Dat kan wel gevolgen hebben. Bijvoorbeeld meer fysiek toezicht en nieuwe inspecties binnen uw bedrijf.

Wat gebeurt er als u geen gegevens opstuurt?

Levert u de gevraagde bestanden niet of te laat aan, dan ontvangt u snel weer een brief. Daarin vordert de ILT officieel uw BCT-bestanden. Dat betekent dat u verplicht bent om de gegevens op te sturen. Doet u dat niet, dan bent u strafbaar.

Resultaat van de inspectie

De ILT stuurt de onderneming een brief met de resultaten van de inspectie. Met deze resultaten kan de onderneming zelf aan de slag gaan met het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

De ILT bewaart de resultaten van de inspectie digitaal. De ILT gebruikt de gegevens in dit registratiesysteem alleen voor toezicht.

Wat gebeurt er als de regels niet goed zijn gevolgd?

Ziet de ILT dat de taxionderneming bepaalde regels niet goed heeft gevolgd? Dan zit er bij de resultatenbrief een bijlage met een overzicht van deze afwijkingen. Zijn de arbeids- en rusttijden niet goed nageleefd, dan verwacht de ILT dat de vervoerder dit zelf verbetert.

Worden er veel regels niet gevolgd, dan neemt de ILT niet meteen maatregelen. Wel kan de ILT de onderneming dan vaker digitaal gaan controleren. Of er komen inspecteurs van de ILT langs bij het bedrijf.

Marktrapportage

De ILT wil informatie uit de digitale inspecties ook gebruiken om te onderzoeken hoe de arbeids- en rusttijden nageleefd worden bij taxichauffeurs en -bedrijven. Deze verslagen (marktrapportages) gaan niet over 1 bepaalde taxionderneming en er staan geen namen in van personen of ondernemingen.