Weginspecties

Alle taxi's in Nederland moeten zijn voorzien van een boordcomputer taxi (BCT). De ILT controleert onder andere op de aanwezigheid en gebruik van een BCT. Ook controleert de ILT of de betreffende chauffeur tijdens zijn werk gebruik maakt van een geldige chauffeurskaart. De chauffeurskaart is persoonlijk en mag niet door een andere chauffeur worden gebruikt. Om een indruk te krijgen van een inspectie op de BCT tijdens een weginspectie, kunt u een filmpje bekijken.

Tijdens de weginspectie wordt onder meer op het volgende gecontroleerd:

• De vergunninghouder
• Aanwezigheid in de taxi van een geactiveerde en goedgekeurde BCT
• Gebruik van de BCT door de chauffeur
• Naleving arbeids- en rusttijden door de chauffeur
• Aanwezigheid en gebruik van een geldige chauffeurskaart
• Aanwezigheid in de taxi van een origineel kentekenbewijs/card
• Aanwezigheid in de taxi van keuringsbewijs taxameter
• Aanwezigheid in de taxi van een gekeurde taxameter (opstapmarkt)
• Aanwezigheid in de taxi van een printer (opstapmarkt)
• Aanwezigheid in de taxi van een juiste en zichtbare taxi-informatiekaart

Boetes

De inspecteur kan besluiten een boete uit te schrijven als de chauffeur niet in het bezit is van:

• Een geldige vergunning: € 4.300,00 + Last onder Dwangsom
• Een geactiveerde en goedgekeurde BCT: € 1.800,00 + Last onder Dwangsom
• Een registratie van ritten in de BCT: € 1.800,-
• Een geldige chauffeurskaart: € 360,00
• En in gebruik heeft van de chauffeurskaart/rijden op Burgerservicenummer (BSN): € 360,00 + Last onder Dwangsom
• Geen gekeurde taxameter: € 900,00
• Taxi-informatiekaart niet zichtbaar:  € 180,00

Schorsing chauffeurskaart

De ILT besluit tot schorsing van een chauffeurskaart als de houder van deze chauffeurskaart is veroordeeld voor (of wordt verdacht van) het plegen van een strafbaar feit. De chauffeurskaart wordt geschorst voor de duur van twaalf weken.