Woningmarktregio's

Nederland is ingedeeld in 19 woningmarktregio’s. Deze regio's vormen de kernwerkgebieden van woningcorporaties. Elke corporatie heeft één woningmarktregio als kernwerkgebied. De corporatie mag actief zijn in alle gemeenten binnen dat gebied, ook al zij dat nu nog niet is.

Grensgemeente

Wil de corporatie buiten haar eigen woningmarktregio nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen in een grensgemeente? Dan is ontheffing vereist.

Nieuwbouw

Buiten de eigen woningmarktregio mag de corporatie geen nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen. Verschuiven door de nieuwbouw de perceelverhoudingen en afmetingen iets? Dan kunt u via een lichtere procedure ontheffing aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) om te mogen uitbreiden.

Ontheffing woningmarktregio

Woningcorporaties hebben één woningmarktregio toegewezen gekregen waarin zij volledig werkzaam mogen zijn.

Wil een corporatie in een gemeente buiten de toegewezen woningmarktregio nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen? Dan vraagt de corporatie daarvoor een ontheffing aan bij de Aw.

Samenwerken corporaties uit verschillende woningmarkregio’s

Woningcorporaties uit verschillende woningmarktregio’s mogen een samenwerking met elkaar aangaan. De voorwaarden leest u op de pagina Samenwerken corporaties verschillende woningmarkregio’s.