Samenwerking woningcorporaties verschillende woningmarktregio’s

Woningcorporaties uit verschillende woningmarktregio’s mogen een samenwerking met elkaar aangaan. Dit mag zonder een verklaring van geen bezwaar van de gemeenten waar de corporatie werkzaam wordt en de gemeente waar de corporatie gevestigd is. En zonder toestemming van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Door een samenwerking aan te gaan kan bijvoorbeeld een kleine corporatie profiteren van de expertise van een grote corporatie. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij de bedrijfsvoering of administratie.

Voorwaarde samenwerking

Een voorwaarde voor een samenwerking tussen corporaties is dat het niet mag gaan om werkzaamheden die bestaan uit het bouwen of aankopen van vastgoed in een andere woningmarktregio. Hiervoor moet u een verzoek tot ontheffing indienen bij de Aw.

Prestatieafspraken

Zijn er plannen voor een samenwerking? Dan moet de dienstverlenende corporatie een uitnodiging sturen naar de gemeente waar zij werkzaam wordt voor het sluiten van prestatieafspraken. In deze afspraken staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar.

Het is ook mogelijk dat afspraken over de werkzaamheden via de prestatieafspraken van de corporatie aan wie de diensten worden verleend, lopen, als de partijen hierover akkoord zijn.