Ontheffing samenlading

De wet schrijft voor hoe en waar gevaarlijke stoffen in het ruim van een schip moeten worden geplaatst om te voorkomen dat stoffen die met elkaar reageren, tijdens het vervoer met elkaar in contact kunnen komen. Naast de voorschriften voor het laden van transporteenheden (container of trailer) op een schip gelden er ook voorschriften voor het laden van stoffen in een transporteenheid.

Er zijn gedetailleerde voorschriften voor het samenladen van gevaarlijke stoffen in een container. Basis voor de voorschriften is tabel 7.2.4 van de IMDG-code. In deze tabel staan de algemene voorschriften voor samenlading van stoffen van de verschillende gevarenklassen. Daarnaast zijn er specifieke voorschriften voor ieder UN-nummer. Deze specifieke voorschriften gaan altijd boven de algemene voorschriften uit de tabel.

De lijst gevaarlijke stoffen bepaalt welke stoffen hoe samen kunnen worden geladen. In kolom 16a en 16b van deze lijst staan de specifieke voorschriften voor de segregatie van ieder UN-nummer. Daarin staan bijvoorbeeld een aanwijzing als 'segregeren als klasse 3'. Staan in kolom 16a en 16b geen specifieke voorschriften, dan moet de stof gesegregeerd worden zoals de algemene tabel aangeeft. Daarna kan worden vastgesteld of bepaalde stoffen samen mogen worden geladen. Tabel 7.2.4 is een kruistabel en verwijst met nummers naar de voorschriften van segregatie. Daarbij wordt met de nummers 1 tot en met 4 aangegeven hoe stoffen van elkaar gescheiden dienen te worden. Samenladen is alleen mogelijk als er in de tabel op de kruising tussen twee klassen het cijfer 1 of een X staat. Zelfs dan zijn er echter nog voorwaarden.

Als er in de segregatietabel een 1 wordt vermeld is samenlading toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Er is ontheffing samenlading gegeven door de bevoegde autoriteiten
  • De afstand tussen de stoffen is ten minste 3 meter

Als er een X in deze tabel staat, is segregatie alleen vereist in de lijst gevaarlijke stoffen dat aangeeft in kolom 16. Een nummer 2, 3 of 4 in tabel 7.2.4 betekent dat samenlading niet is toegestaan.

Bijkomende gevaren

Wanneer er bij een UN-nummer, naast de gevarenklasse, bijkomende gevaren zijn gegeven, moet hiermee bij de segregatie rekening worden gehouden.

Het aanvragen van een ontheffing samenlading en de kosten daarvan zijn te vinden onder Vereiste document.