Ontheffing ligplaats

Om met een zeeschip geladen met explosieven in verpakte vorm toegang te krijgen tot de Nederlandse wateren, mogen de hoeveelheden niet boven de vrijgestelde grenzen komen.

Vrijgestelde grenzen explosieven in verpakte vorm op zeeschip

De vrijgestelde grenzen, zoals omschreven in artikel 11 RVGZ, betreft het netto explosief gewicht van de lading:

 • Voor de subklasse 1.1 en 1.5:
  15.000 kilogram netto
 • Voor de subklasse 1.2
  50.000 kilogram netto
 • Voor de subklasse 1.3 en 1.6
  300.000 kilogram netto
 • Voor de subklasse 1.4
  Een onbeperkte hoeveelheid

Alleen wanneer een zeeschip zich bevindt in, op weg is naar of vertrokken is uit de Eemshaven te Eemsmond, de Amazonehaven, de Europahaven of de Yangtze-haven te Rotterdam Europoort mogen de vrijgestelde grenzen worden overschreden.

Wanneer de vrijgestelde grenzen worden overschreden en de lading niet op een van de bovengenoemde havens geladen, gelost of doorgevoerd kan worden moet ontheffing wordt aangevraagd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Elk zeeschip dat gevaarlijke stoffen in verpakte vorm of vaste vorm in bulk vervoert moet toestemming vragen aan de bevoegde plaatselijke autoriteit (havendienst) betreffende:

 • Ten anker komen
 • Het nemen van een ligplaats

Dit moet minimaal 24 uur tevoren, of wanneer de reisduur vanaf de vorige haven korter is dan 24 uur, uiterlijk bij het vertrek uit die haven gedaan worden.

Het aanvraagformulier en informatie over de kosten van de aanvraag staan onder vereiste documenten.