Noodprocedure

Om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen wanneer er iets misgaat met het vervoer van gevaarlijke stoffen, bestaan er bepaalde procedures. Die moeten de calamiteiten beperken en betreffen bijvoorbeeld gebruik van de juiste blusmaterialen. Noodmaatregelen beschrijven de handelswijze bij blootstelling aan bepaalde stoffen.

In de IMDG-code is opgenomen dat de benodigde informatie direct en altijd beschikbaar moet zijn. Deze informatie kan worden aangeleverd via een speciaal overzicht, een apart document of aparte documentatie zoals noodprocedures. In de meeste gevallen wordt dit gedaan via een noodprocedure Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS). Deze procedures zijn te vinden in het supplement van de IMDG-code.