Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

In uitzonderlijke gevallen kan de afzender of vervoerder niet voldoen aan de voorschriften van het VLG en/of het ADR. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als een verpakking beschadigd raakt als gevolg van een calamiteit.

Als gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden die niet aan de eisen kunnen voldoen kan een ontheffing van de betreffende regel worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De inspectie beoordeelt iedere aanvraag en besluit per aanvraag over het al dan niet verlenen van een ontheffing. Voorwaarde voor het verkrijgen van een ontheffing is dat er geen mogelijkheden zijn om de gebreken op te heffen. De ontheffing kan aanvullende eisen stellen om de veiligheid tijdens het transport te waarborgen. Een ontheffing geldt slechts voor een beperkte periode.

Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

Vraag een Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen aan via het invullen en versturen van dit digitale formulier:

Aan de behandeling van een aanvraag zijn kosten verbonden.