ADR-keuringsdocument

Het ADR is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Sommige voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten aanvullend voor het ADR worden gekeurd, en beschikken over een certificaat van goedkeuring.

Afhankelijk van de stof die wordt vervoerd worden de volgende typen voertuigen onderscheiden:

  • EX/II of EX/III-voertuig –bestemd voor het vervoer van stoffen en voorwerpen van de klasse 1
  • FL voertuig – bestemd voor het vervoer van brandbare vloeistoffen en brandbare gassen in vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³ of in tankcontainers, transporttanks of MEGC’S met een inhoud van meer dan 3m³
  • AT-Voertuig – voertuig anders dan zoals hierboven genoemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³, of in tankcontainers, transporttanks of MEGC’S met een inhoud van meer dan 3m³
  • MEMU – een mobiele eenheid voor het vervaardigen van explosieven.

De voertuigen moeten jaarlijks worden gekeurd in het land van registratie om na te gaan of zij nog aan de eisen van het ADR voldoen. Deze keuring wordt in Nederland uitgevoerd door de RDW. De eisen waar het voertuig aan moet voldoen staan beschreven in hoofdstuk 9 van het ADR.

Als de voertuigen aanhangwagens of opleggers zijn die zijn bevestigd achter een trekkend voertuig, dan moet dat trekkende voertuig met hetzelfde doel aan een technische keuring worden onderworpen.

Voor ieder goedgekeurd voertuig geeft de bevoegde autoriteit van het land van registratie een keuringsdocument af. Dit document moet in het voertuig aanwezig zijn.

Voor vragen over de keuring van het voertuig verwijzen wij u naar de RDW.