Schriftelijke instructies (gevarenkaart)

De schriftelijke instructie geeft aan hoe u moet handelen in een noodsituatie. In het ADR, sectie 5.4.3.4, is een standaardmodel opgenomen. U mag hier in vorm en inhoud niet van afwijken. 

De instructies moet de vervoerder aan de chauffeur verstrekken. Deze moeten zijn opgesteld in de taal die de bemanning kan lezen en begrijpen. Tijdens het vervoer moet de schriftelijke instructie zodanig in de cabine worden meegenomen dat deze direct beschikbaar zijn.

De schriftelijke instructies hoeven in de volgende gevallen niet meegenomen te worden bij vervoer:

  • Dat volledig is vrijgesteld van het ADR
  • Als gelimiteerde of vrijgestelde hoeveelheid
  • Onder de 1000-punten regeling

Op de website van de UNECE vindt u voorbeelden van de gevarenkaart in verschillende talen.