Schriftelijke instructies (gevarenkaart)

De schriftelijke instructie geeft aan hoe te handelen in een noodsituatie. In het ADR, sectie 5.4.3.4, is een standaardmodel opgenomen waarvan in vorm en inhoud niet van afgeweken mag worden.

De instructies moet de vervoerder aan de chauffeur verstrekken. Deze moeten zijn opgesteld in de taal die de bemanning kan lezen en begrijpen. Tijdens het vervoer moet de schriftelijke instructie zodanig in de cabine worden meegenomen dat deze direct beschikbaar zijn.

De schriftelijke instructies hoeven in de volgende gevallen niet meegenomen te worden: 

  • bij vervoer dat volledig is vrijgesteld van het ADR
  • bij vervoer als gelimiteerde of vrijgestelde hoeveelheid
  • bij vervoer onder de 1000-punten regeling.

Op de website van de UNECE zijn voorbeelden te vinden van de gevarenkaart in verschillende talen.