Wet- en regelgeving

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en in de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG). De basis van deze wetten is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, het ADN.

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is geldig binnen de Nederlandse grenzen. De wet is algemeen van opzet en biedt ruimte voor nader te stellen regels door middel van een algemene maatregel van bestuur, in dit geval het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.

Het VBG bevat 4 bijlagen met specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren van Nederland. Het VBG is als volgt opgebouwd:

  • bijlage 1: de Nederlandse vertaling van het ADN
  • bijlage 2: Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ)
  • bijlage 3: Aanvullende voorschriften op het ADN
  • bijlage 4: erkende instanties

In het ADN staan alle eisen waaraan het transport van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd. Op deze manier kunnen incidentonderzoeken, nieuwe inzichten en praktijkproblemen worden meegenomen in nieuwe versies.