Wetten en regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden Nederlandse en internationale regels en afspraken.

Nederlandse wetten en regels

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) geldt binnen de Nederlandse grenzen. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) vult deze wet aan met nadere regels.

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) geeft specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren van Nederland, in 4 bijlagen:

  • bijlage 1: de Nederlandse vertaling van het ADN
  • bijlage 2: Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ)
  • bijlage 3: Aanvullende voorschriften op het ADN
  • bijlage 4: erkende instanties

ADN en interpretaties daarvan

Het ADN is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. In het ADN staan alle eisen waaraan het transport van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Het ADN wordt internationaal vastgesteld en elke twee jaar gewijzigd. Zo kunnen incidentonderzoeken, nieuwe inzichten, ontwikkelingen en praktijkproblemen worden meegenomen in nieuwe versies.

Op de website van de UNECE staan alle gepubliceerde interpretaties van het ADN.

Multilaterale en bilaterale overeenkomsten

Op de website van de UNECE staan alle door Nederland ondertekende geldige multilaterale overeenkomsten en bilaterale overeenkomsten.

De Nederlandstalige versies van de overeenkomsten staan op de website van de overheid.