binnenvaart ontgassen

Binnenvaarttankschepen ontgassen

Een binnenvaarttankschip mag bepaalde stoffen niet in de buitenlucht ontgassen. Voorbeelden zijn benzine en benzeen. Op 1 juli 2024 komen hier vele stofgroepen bij. Niet-verboden stoffen ontgassen moet volgens de voorwaarden van het ADN.

Vaarwegen waar varend ontgassen altijd verboden is

Op een online overzichtskaart zijn delen van vaarwegen rood als ontgassen er volgens het ADN nooit is toegestaan. Dit geldt bij en onder bruggen, in sluizen en voorhavens daarvan, en in dichtbevolkte gebieden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier toezicht op met snuffelpalen (e-noses) en cameradrones en via meldingen van burgers.

Delen van vaarwegen zijn oranje als ontgassen in de buitenlucht er verboden is door (inter)nationale, provinciale of gemeentelijke wetgeving (zie ADN 7.2.3.7.0). Daar zijn bijvoorbeeld de provincie of het havenbedrijf (namens de gemeente) toezichthouder.

Anders ontgassen

Vanwege de risico’s voor mens en milieu vraagt de ILT om ladingtanks zo veel mogelijk te ontgassen bij een ontvangstinrichting zonder uitstoot.

Voorbereiding op strengere regels

Vanaf 1 juli 2024 geldt in Nederland en andere landen een verbod op ontgassen van vele groepen stoffen in de buitenlucht. Dit verbod komt voort uit het Verdrag voor de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). De ILT bereidt zich voor op toezicht en handhaving, samen met omgevingsdiensten, havenbedrijven, politiediensten en Rijkswaterstaat. Bedrijven doen proeven met mobiele ontvangstinrichtingen die voldoen aan de regels.

Verladers die moeten ontgassen waar dat in de buitenlucht straks overal verboden is, moeten dat doen in een (mobiele) ontvangstinrichting.

Ontgassingen melden

Omwonenden kunnen vermoedens van onjuiste ontgassingen melden bij hun omgevingsdienst. De omgevingsdienst geeft de melding door aan de ILT, politie, havenbedrijven en Rijkswaterstaat.

VOICE-OVER: De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Een aantal landen, waaronder Nederland bereidt zich voor op een totaalverbod voor varend ontgassen.

KEES KIEVIT: Wanneer hebben we nu eigenlijk te maken met varend ontgassen?
Dat is als een tankschip gelost is.
Tanks die leeg zijn van product, maar nog restanten hebben, bijvoorbeeld een gas die moeten er dan uit en dat wordt tegenwoordig nog gedaan door te ventileren, atmosferische lucht in de tank blazen en het mengsel in de atmosfeer los te laten.
Op die manier maken ze de tanks eigenlijk schoon.
De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft met name op dat wat de verboden stoffen zijn die niet meer ontgast mogen worden.
Denk dan aan benzine, benzeen of benzeenhoudende stoffen als er meer dan tien procent benzeen is.
Het ontgassen van de ladingtanks van tankschepen is niet toegestaan onder bruggen, in dichtbevolkte gebieden of in sluizen.

(Aldus Kees Kievit. Een binnenschip vaart langzaam door een sluis.)

RUSTIGE MUZIEK

Op de website van ILT zelf, daar is via een link een kaart te benaderen waarop de dichtbevolkte gebieden zijn aangegeven.
In die dichtbevolkte gebieden mag niet meer ontgast worden.

(Een man kijkt door een verrekijker.)

VOICE-OVER: De Inspectie zet drones in met een camera die vanuit alle hoeken beelden kan maken.
KIEVIT: Dit is de drone die we inzetten van de Inspectie Leefomgeving en Transport zelf.
Die kan dus tot op een hele goede afstand van het schip komen maar daarin wel veilig vliegen zodat hij geen belemmering is voor het schip of de schipper afgeleid wordt.
Hij legt vast door buiten het schip te blijven en niet boven het schip te hangen.

(Een varend schip. Op de oever bedient een man de afstandsbediening van een drone. Het is Robin Kouwenhoven:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

ROBIN KOUWENHOVEN: We gaan de foto's bekijken die we zojuist met de drone gemaakt hebben.
En waar we naar op zoek zijn dat zijn beelden waarin we slangen kunnen zien die aangesloten zijn aan boord van het schip eventuele luikenkappen die openstaan, en hier zien we een slang aangesloten.
Dat is een ventilator, die zit aangesloten op de leiding van het schip en dat betekent dat dit schip op dit moment aan het ontgassen is.
VOICE-OVER: De ILT zocht later uit dat het schip brandbare stof vervoert.
Omdat onder een brug wordt ontgast, neemt de Inspectie maatregelen tegen de schipper.
Iedere dag zet de ILT zich in voor een veilige leefomgeving.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt rood met wit. Beeldtekst: Meer informatie? ilent.nl/varendontgassen. Een productie van Inspectie Leefomgeving en Transport.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG