Controle van de digitale tachograaf

De inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport controleert de naleving van de rij- en rusttijden met behulp van een draagbare computer en een downloadkey. Bij een controle worden de gegevens uitgelezen, maar blijven op de bestuurderskaart staan. Na het uitlezen staan de gegevens ook op de computer van de inspecteur.

Het kan voorkomen dat een chauffeur achtereenvolgens op een voertuig met een analoge en met een digitale tachograaf rijdt. In dat geval combineert de inspecteur de gegevens van tachograafschijven, de bestuurderskaart én de downloadgegevens van de voertuigunit. De chauffeur moet alle gegevens van de afgelopen 28 dagen bij zich hebben.
De controlerend ambtenaar kan met zijn controlekaart alle gegevens van de afgelopen 365 dagen terugvinden op de digitale tachograaf. Zo kan hij bijvoorbeeld het gebruik van een ongeldige kaart, onderbreking van de stroomvoorziening of poging tot inbreuk op de beveiliging zien.

Echtheidskenmerken tachograafkaarten

Alle tachograafkaarten moeten zijn voorzien van een aantal echtheidskenmerken. Dit zijn specifieke kenmerken (zoals kleur, lijnpatronen en kinegrammen) waaraan gezien kan worden of een kaart echt is. Voor alle kaarten van de EU-lidstaten gelden dezelfde echtheidskenmerken.

Beleidsregel en boetecatalogus

In de Beleidsregel Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wegvervoer (gewijzigd op 9 mei 2012) staat beschreven in welke gevallen de ILT een boete op mag leggen bij overtredingen van rij- en rusttijden en controlemiddelen. In de boetecatalogus staan de hoogtes van de boetes vermeld.

Belang controle ILT

Een tachograaf houdt onder meer de rij- en rusttijden bij van de chauffeur. Door manipulatie van het apparaat wordt  verhuld dat een chauffeur veel meer uren rijdt dan is toegestaan en dat hij de maximale snelheid overschrijdt. Dit is concurrentievervalsing ten opzichte van transportbedrijven die zich wel aan de regels houden.

Gesjoemel met tachografen brengt bovendien de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs in gevaar én de veiligheid van andere weggebruikers. Dat is ernstig, daarom treedt de ILT hiertegen op.

Fraude met tachografen staat handhaving in de weg

De inspectie wijst op risico’s van moeilijk te detecteren en aan te pakken fraude met tachografen. Dit maakt de handhaving van de rij- en rusttijden moeilijk. In 2017 en 2018 voeren de ILT, politie en het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek uit naar tachograaffraude in vrachtwagens. Daaruit blijkt dat fraudeurs nu printplaten en software aanpassen om handhaving te bemoeilijken. Meer informatie leest u in de signaalrapportage ‘Fraude met tachografen staat handhaving rij- en rusttijden in de weg.’