Digitale tachograaf en tachograafkaarten

De digitale tachograaf registreert nauwkeurig de rij- en rusttijden van de bestuurder en bepaalde activiteiten van het voertuig. Het apparaat werkt met verschillende tachograafkaarten. Voor de geregistreerde gegevens geldt een uitlees- en bewaarplicht.

Gegevensregistratie

De digitale tachograaf slaat de rij- en rusttijden op in het interne geheugen. Deze gegevens zijn op het display uit te lezen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan deze gegevens efficiënt controleren. Vervoersbedrijven kunnen deze gegevens gebruiken voor hun eigen bedrijfsadministratie.

Tachograafkaarten

Voor het gebruik van de digitale tachograaf heeft u verschillende kaarten nodig:

Bedrijfskaarten, bestuurderskaarten, tijdelijke bestuurderskaarten en werkplaatskaarten vraagt u aan bij Kiwa Register.

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en andere opsporingsdiensten gebruiken tijdens wegcontroles controlekaarten om de rij- en rusttijden te bekijken.

Uitlees- en bewaarplicht

Als werkgever moet u minimaal 1 keer per 28 dagen de gegevens op de bestuurderskaart uitlezen en kopiëren naar een computer op de zaak. Anders worden ze overschreven.

Voor de gegevens in de tachograaf is uitlezen en kopiëren minimaal 1 keer per 90 dagen verplicht.

Volgens het Arbeidstijdenbesluit Vervoer moet u de elektronische gegevens en schijven minstens 1 jaar bewaren. Het kan zijn dat u dezelfde gegevens nog langer moet bewaren volgens andere regels, bijvoorbeeld voor de belasting.