Digitale inspecties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de rij- en rusttijden van chauffeurs. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid, het welzijn van de chauffeurs en een eerlijke concurrentie in de vervoerssector. Naast inspecties van chauffeurs op de weg en tijdens bedrijfsbezoeken, ontwikkelt de ILT nu ook een digitale vorm van inspecteren.

Naleving rij- en rusttijden

Bij een digitale inspectie vraagt de ILT digitale bestanden op bij de vervoersonderneming. Met de M- en C-bestanden van de tachograaf controleert de ILT de naleving van de rij- en rusttijden.

Analyse en rapport

De ILT analyseert de gegevens op de naleving van de rij- en rusttijden. De onderneming ontvangt een eindbrief met de resultaten van de analyse. Met deze resultaten kan de onderneming zelf aan de slag gaan met het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

ILT minder vaak op bezoek

De ILT kan door de digitale inspecties risico- en informatie gestuurd inspecteren. Bedrijven met een hoge risicoscore inspecteert de ILT intensiever dan bedrijven met een lage risicoscore. Ondernemingen die zich aan de regels houden, krijgen de ILT dan minder vaak op bezoek. Dit bespaart de ILT en de ondernemingen veel tijd. 

Marktrapportage

Naast de eindbrief met de resultaten voor ondernemingen, wil de ILT met informatie uit de digitale inspecties ook marktrapportages maken. Zo krijgt de ILT een beter inzicht in het nalevingsgedrag van de markt in het geheel. De marktrapportages zijn niet herleidbaar tot personen of bedrijven.