Digitale inspecties wegvervoer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of chauffeurs zich aan de rij- en rusttijden houden. Dat gebeurt onder andere met digitale inspecties. Bij een digitale inspectie stuurt u gegevens op van de tachograaf en bestuurderskaarten (C- en M-bestanden).

Naleving rijtijden en rusttijden

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer staat hoeveel uren chauffeurs mogen rijden. Bij een digitale inspectie vraagt de ILT digitale bestanden op bij de vervoersonderneming. Met de M- en C-bestanden van de tachograaf controleert de ILT de naleving van de rij- en rusttijden.

ILT minder vaak op bezoek

Vervoersbedrijven die zich eerder minder goed aan de regels hielden, hebben een hogere risicoscore. Deze ondernemingen worden vaker uitgenodigd voor een digitale inspectie. Ondernemingen die zich aan de regels houden, worden minder vaak gecontroleerd. Dit bespaart de ILT en de ondernemingen veel tijd.

Gegevens opsturen

Welke gegevens moet u opsturen?

In de brief van de ILT staat over welke periode de digitale gegevens gaan die u opstuurt. U stuurt ook de gegevens op van de eerste download na die periode. Stuur de bestanden op voor de uiterste datum die in de brief staat.

De ILT vraagt om de volgende gegevens:

  • C-bestanden (.ddd of .esm) van de bestuurderskaarten. Dit zijn de gegevens van alle chauffeurs, uitzendkrachten of andere bestuurders die voor de onderneming gewerkt hebben. 
  • M-bestanden (.ddd of .esm) uit de digitale tachograaf. Dit zijn de gegevens van alle voertuigen die zijn gebruikt binnen uw onderneming (ook de huurvoertuigen en leasevoertuigen). Het aantal bestanden dat u opstuurt, hangt af van de instellingen van de tachograaf.

C- en M-bestanden opsturen met het webformulier

  1. Ga naar het formulier Aanleveren tachograafbestanden en vul de gevraagde gegevens in.
  2. Voeg de bestanden toe waar de ILT in de brief om vraagt.
  3. Controleer of u alle gegevens meestuurt waarom is gevraagd.
  4. Verstuur het formulier.

Uitstel krijgen

Uitstel krijgen voor het opsturen van C- en M-bestanden kan, maar alleen bij uitzondering. Hiervoor gaat u naar het formulier Aanleveren tachograafbestanden. Vul in waarom u uitstel vraagt en stuur het formulier zonder bestanden op naar de ILT. U krijgt bericht of u uitstel kunt krijgen. Let op: bij een vordering (zie alinea 'Wat gebeurt er als u geen gegevens aanlevert?') is uitstel niet mogelijk.

Na de uiterste aanleverdatum kunt u het formulier nog invullen. Dat kan wel gevolgen hebben. Bijvoorbeeld meer fysiek toezicht en nieuwe inspecties binnen uw onderneming.

Als u vrijstelling heeft

Valt u onder een vrijstelling? Dan hoeft u geen bestanden op te sturen. Wel moet u het formulier ‘Aanleveren tachograafbestanden’ invullen. Daarin vult u in onder welke vrijstelling u valt. Dan stuurt de ILT geen brieven meer met de vraag om gegevens te sturen. Ga voor meer informatie over de vrijstellingen naar Gebruik en vrijstellingen tachograaf.

Wat gebeurt er als u geen gegevens aanlevert?

Levert u de gevraagde bestanden niet of te laat aan, dan ontvangt u snel weer een brief. Daarin vordert de ILT officieel uw tachograafbestanden. Dat betekent dat u verplicht bent om de gegevens op te sturen. Doet u dat niet, dan bent u strafbaar.

Resultaten van de digitale inspectie

De ILT stuurt u een brief met de resultaten van de inspectie. Met deze resultaten kan de onderneming zelf aan de slag gaan met het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

De ILT bewaart de resultaten van de inspectie digitaal. De ILT gebruikt de gegevens in dit registratiesysteem alleen voor toezicht. 

Wat gebeurt er als de regels niet zijn gevolgd?

Ziet de ILT dat de vervoersonderneming bepaalde regels niet goed heeft gevolgd? Dan zit er bij de resultatenbrief een bijlage met een overzicht van deze afwijkingen. Zijn de rij- en rusttijden niet goed nageleefd, dan verwacht de ILT dat de vervoerder dit zelf verbetert.

Worden er veel regels niet gevolgd, dan neemt de ILT niet meteen maatregelen. Wel kan de ILT de vervoersonderneming dan vaker digitaal gaan controleren. Of er komen inspecteurs van de ILT langs bij de onderneming.

Marktrapportages

De ILT wil informatie uit de digitale inspecties ook gebruiken om te onderzoeken hoe de rij- en rusttijden nageleefd worden bij vervoersbedrijven in het algemeen. Deze verslagen (marktrapportages) gaan niet over 1 bepaalde onderneming en er staan geen (bedrijfs)namen in.