Beoordelingsinstanties

Voor de veiligheid op het Nederlandse spoor moeten (nieuwe) subsystemen en spoorvoertuigen aan strenge eisen voldoen. Daarom zijn verschillende beoordelingsinstanties actief. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan deze instanties aanmelden of aanwijzen.

Er zijn verschillende beoordelingsinstanties. Een assessment body (AsBo) toetst de geschiktheid en resultaten van het risicobeoordelingsproces van (nieuwe) spoorvoertuigen, infrastructuur en bedrijven binnen het spoorwegsysteem. Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI's) controleren of nieuwe subsystemen en spoorvoertuigen aan de Europese en Nederlandse eisen voldoen.

Conformiteitsbeoordelingsinstanties

Er zijn 2 soorten conformiteitsbeoordelingsinstanties. De Notified Body (NoBo)  controleert naleving van de Europese wet- en regelgeving. De Designated Body (DeBo) controleert op nationaal niveau. De ILT publiceert het actuele overzicht van aangewezen DeBo's.