Conformiteitsbeoordelingsinstanties

Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI's) voeren conformiteitsbeoordelingen uit volgens de voorwaarden in Europese en nationale wet- en regelgeving. Zij spelen daarmee een belangrijke rol in de toelating van nieuwe hoofdspoorweginfrastructuur en spoorvoertuigen voor het Nederlandse spoorwegsysteem. Een CBI kan een Notified Body (NoBo) en een Designated Body (DeBo) zijn.

Een NoBo toetst of nieuwe subsystemen en spoorvoertuigen voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Een DeBo toetst aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt of u aan de wettelijke eisen voldoet voor conformiteitsbeoordelingsinstanties. Ook zorgt de ILT voor publicatie in een openbaar register.

NoBo- of DeBo-gegevens wijzigen

U kunt een wijziging van uw huidige aanmelding en/of aanwijzing op 2 manieren doorgeven:

Kosten en doorlooptijd

De ILT berekent kosten (leges) voor een aanmelding als NoBo of een aanwijzing als DeBo. Deze staan in de Regeling tarieven transportsectoren. Ook voor een administratieve wijziging berekent de ILT leges. Het tarief hiervoor staat in de Regeling Tarieven transportsectoren.

Na ontvangst en bevestiging van het volledig ingevulde aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen bepaalt de ILT binnen 8 weken of aanmelding of aanwijzing aan u wordt toegekend.

Melden uitbesteding activiteiten

Wilt u bij de ILT melding maken over uitbesteding van activiteiten door u als aangemelde of aangewezen instantie of eventuele andere bijzonderheden? Gebruik hiervoor het meldformulier bedrijven.