Conformiteitsbeoordelingsinstantie kabelbaan

Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI's) voeren conformiteitsbeoordelingen uit volgens de voorwaarden in Europese en nationale wet- en regelgeving.

Aanvragen aanmelding als conformiteitsbeoordelingsinstantie

Voldoet uw organisatie aan de eisen die staan in de Verordening (EU) 2016/424 artikel 26, lid 2 tot en met 11? Dan kunt u zich aanmelden als CBI voor kabelbaaninstallaties.

U kunt op 2 manieren aanvragen:

Kosten van de aanvraag

Deze staan in de Regeling tarieven transportsectoren.

Doorlooptijd

Voor de behandeling van uw aanvraag geldt een termijn van 8 weken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de aanmelding als conformiteitsbeoordelingsinstantie voor kabelbaaninstallaties? Neem contact op met de ILT via telefoonnummer 088-489 00 00. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier op de website.