Beheer hoofdspoorweginfrastructuur

In Nederland beheert ProRail het hoofdspoornetwerk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier toezicht op. Vooral de omgang met de veiligheidsregels in de Spoorwegwet zijn belangrijk. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) geeft ProRail een beheercontract voor 10 jaar.

Beheercontract voor hoofdspoorweg

In artikel 16 van de Spoorwegwet is het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur geregeld. In december 2014 verlengde de minister van IenW het beheercontract met ProRail  voor nog eens 10 jaar. ProRail werkt volgens de nationale en Europese regelgeving.

Veiligheidsvergunning voor beheer

Als beheerder is ProRail wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om aanrijdingen op het spoor en andere ongevallen te voorkomen. Daarvoor is aan ProRail als enige in Nederland een veiligheidsvergunning voor infrastructuurbeheerders gegeven. Deze geldt tot 16 juni 2024. De ILT geeft deze vergunning af namens de minister van IenW.

Veranderingen hoofdspoorweginfrastructuur

De ILT geeft op aanvraag een vergunning af voor nieuwe subsystemen en voor vernieuwing of verbetering van de hoofdspoorweginfrastructuur. Wilt u deze vergunning aanvragen? Dan moet u documenten meesturen, die aantonen dat aan de eisen in artikel 26h lid 2 van de Spoorwegwet is voldaan. Ook stuurt u een informatiedossier mee, zodat de ILT kan beoordelen of uw project een vergunning nodig heeft.

Formulier aanvragen vergunning, verbetering of vernieuwing

U kunt met het formulier 'Aanvraag vergunning voor indienststelling subsystemen van hoofdspoorweginfrastructuur' ook een vernieuwing of verbetering van de hoofdspoorweginfrastructuur aanvragen.

U kunt op 2 manieren aanvragen: