Bestemming afvalstof

U weet of de afvalstoffen op de groene of oranje lijst zijn ingedeeld. En of de verwerking als nuttig toepassing of verwijdering wordt gezien. Nu kunt u afhankelijk van het land van bestemming en herkomst de te volgen procedure bepalen.

De landenlijst geeft een overzicht van de landen die zijn aangesloten bij de EU, OESO, Bazel of EVA.

Voor transport binnen Nederland geldt de EVOA niet. Meer informatie bij het onderwerp Inzamelen afval.