Invoer van afval naar de Europese Unie

Voert u afval in naar de Europese Unie (EU)? De procedure die u moet volgen hangt dan af van de soort afvalstof (groene lijst of oranje lijst) en de manier van verwerken van het afval (hergebruik of verwijdering).

Invoer afvalstoffen voor verwijdering

Wilt u afvalstoffen overbrengen naar de EU die bestemd zijn voor verwijdering? Dan moet u de kennisgevingsprocedure volgen.

Lees hoe u een kennisgeving aanvraagt.

Invoer afvalstoffen groene lijst voor hergebruik

Wilt u afvalstoffen overbrengen naar de EU die bestemd zijn voor de nuttige toepassing van afvalstoffen die genoemd zijn in bijlage III van de EVOA (EG-verordening 1013/2006) (de groene lijst)? Dan heeft u een zogenaamde algemene informatieverplichting en moet u de bijlage VII-procedure volgen.

Zie EVOA bijlage III p. 82 en III A en III B - Groene lijst afvalstoffen (zoek op 'Lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie').

Lees hoe u een Bijlage VII-procedure aanvraagt.

Invoer afvalstoffen oranje lijst voor hergebruik

Wilt u afvalstoffen overbrengen naar de EU die die vallen onder bijlage IV (oranje lijst) van de EVOA? Dan moet u de kennisgevingsprocedure volgen.

De invoer van afvalstoffen naar de EU is verboden als het land van herkomst niet is aangesloten bij het verdrag van Bazel of geen OESO-land is. In het landenoverzicht ziet u welke landen zijn aangesloten bij de OESO.

Zie EVOA bijlage IV en IVA - Oranje lijst afvalstoffen (zoek op 'Lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming geldt').

Meer informatie over het aanvragen van een kennisgeving.