Invoer van afval naar de Europese Unie

Voert u afval in naar de Europese Unie (EU)? De procedure die u moet volgen hangt dan af van de soort afvalstof (groene lijst of oranje lijst) en de manier van verwerken van het afval (hergebruik of verwijdering).

Invoer afvalstoffen voor verwijdering

Wilt u afvalstoffen overbrengen naar de EU die bestemd zijn voor verwijdering? Dan moet u de kennisgevingsprocedure volgen.

Lees hoe u een kennisgeving aanvraagt.

Invoer afvalstoffen groene lijst voor hergebruik

Wilt u afvalstoffen overbrengen naar de EU die bestemd zijn voor de nuttige toepassing van afvalstoffen die genoemd zijn in bijlage III van de EVOA (de groene lijst)? Dan heeft u een zogenaamde algemene informatieverplichting en moet u de Bijlage VII-procedure volgen.

Bijlage III, IIIA en IIIB - Groene lijst afvalstoffen (EUR-Lex)
(Zoek op 'Lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie')

Lees hoe u een Bijlage VII-procedure aanvraagt.

Invoer afvalstoffen oranje lijst voor hergebruik

Wilt u afvalstoffen overbrengen naar de EU die die vallen onder bijlage IV (oranje lijst) van de EVOA? Dan moet u de kennisgevingsprocedure volgen.

De invoer van afvalstoffen naar de EU is verboden als het land van herkomst niet is aangesloten bij het verdrag van Bazel of geen OESO-land is. In het landenoverzicht ziet u welke landen zijn aangesloten bij de OESO.

Bijlage IV en IVA (NL) - Oranje lijst afvalstoffen (EUR-Lex)
Zoek op 'Lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming geldt')

Meer informatie over het aanvragen van een kennisgeving.