Uitvoer afval uit de Europese Unie

Wilt u afvalstoffen uitvoeren uit de Europese Unie (EU)? Lees hieronder meer over de voorwaarden.

Uitvoer afvalstoffen voor verwijdering

U mag geen afvalstoffen uit de EU uitvoeren die bestemd zijn voor verwijdering. Dit uitvoerverbod geldt níet voor de uitvoer naar landen die behoren tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), namelijk Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Uitvoer afvalstoffen voor hergebruik

Wilt u vanuit de EU naar een OESO-land afvalstoffen uitvoeren?

 • Bijlage VII-procedure (groene lijst)
  Voor afvalstoffen die bestemd zijn voor de nuttige toepassing van afvalstoffen zoals genoemd in bijlage III van de EVOA (EG-verordening 1013/2006) (de groene lijst) geldt een algemene informatieverplichting, de zogenaamde bijlage VII-procedure.
  U vindt de groene lijst afvalstoffen in bijlage III p. 82 en III A en III B (zoek op 'Lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie').
 • Kennisgevingsprocedure (oranje lijst)
  Voor afvalstoffen die vallen onder bijlage IV (de oranje lijst) van de EVOA moet u de kennisgevingsprocedure volgen.
  U vindt de oranje lijst afvalstoffen in bijlage IV p. 88 en IV A (zoek op 'Lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming geldt').

In het landenoverzicht ziet u welke landen zijn aangesloten bij de OESO.

Meer informatie over het aanvragen van een kennisgeving.

Bijlage V: uitzonderingen op uitvoerverbod

In bijlage V staan de stappen beschreven om na te gaan of er wel of niet een uitvoerverbod geldt voor uitvoer van afvalstoffen (bestemd voor nuttige toepassing) uit de EU naar een niet-OESO-land. Deze stappen zijn verwerkt in de regelhulp afval.

Als er geen uitvoerverbod is vanuit de EU, bepaalt de bevoegde autoriteit in het land van bestemming welke procedure gevolgd moet worden. Dit kan zijn:

 • Een verbod.
 • Een voorafgaande kennisgeving met schriftelijke toestemming.
 • Een algemene informatieverplichting.
 • Andere controleprocedures, volgens het toepasselijke nationale recht in het land van bestemming.

Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen zijn aangesloten bij het verdrag van Bazel of de OESO.

Voor specifieke informatie per land en afvalstoffen raadpleegt u de Derdelandenverordening.

Bijlage V - Afvalstoffen waarvoor het uitvoerverbod van artikel 36 geldt.