Retourtransport afval en illegaal transport

Om verschillende redenen kan het gebeuren dat afvalstoffen in overbrenging niet bij de verwerker kunnen worden verwerkt en daardoor worden geweigerd. Als kennisgever moet u dit zo spoedig mogelijk bij alle betrokken autoriteiten melden.

Melden retourtransport

In Nederland meldt u een retourtransport bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U stuurt de melding per e-mail naar returnshipment@ilent.nl. In deze melding beschrijft u kort de situatie en stuurt u het bijbehorende vervoersdocument als bijlage mee. 

Melden retourtransport bij illegaal transport

Dezelfde procedure geldt als er tijdens het afvaltransport problemen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld als het transport is aangehouden door een inspectiedienst of niet kan worden voltooid.

Bericht over welke procedure voor u geldt

Na de melding krijgt u binnen enkele uren te horen welke procedure er op uw situatie van toepassing is.