Retourtransport afval in de Europese Unie

Om diverse redenen kan het gebeuren dat afvalstoffen in overbrenging terug moeten naar de ontdoener. Als kennisgever moet u dan bepaalde contacten leggen en bepaalde procedures volgen. Deze pagina helpt u in dit proces. Hieronder beschrijven we de 5 meest voorkomende gevallen en wat u per geval moet doen.

De ontvanger kan de vracht niet aannemen

Bijvoorbeeld doordat er een calamiteit is bij de ontvanger. U neemt contact op met de meldkamer van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en met de betreffende autoriteit van ontvangst, en eventueel met de betrokken autoriteiten van doorvoerlanden. De betrokken autoriteiten besluiten welke procedure gevolgd moet worden. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

De ontvanger weigert de vracht

De ontvanger kan de vracht weigeren omdat deze niet voldoet aan de samenstelling zoals opgegeven in de kennisgeving. U neemt contact op met de bevoegde autoriteit van de ontvanger. In Nederland is dit de ILT. Hierbij vermeldt u uw casus. Het bevoegd gezag neemt contact op met de betrokken autoriteiten, ook van eventuele doorvoerlanden. De betrokken autoriteiten besluiten welke procedure gevolgd moet worden. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

De vervoerder kan het transport niet voltooien

Wanneer de vervoerder bijvoorbeeld verongelukt en het transport niet kan voltooien, moet u de betrokken autoriteiten informeren. In Nederland is de betrokken autoriteit de ILT. Zij besluiten samen welke procedure gevolgd moet worden. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

U bent in Nederland aangehouden met buitenlands afval

De ILT, douane, (water)politie of een andere handhaver kan u aanhouden. In samenspraak met de bevoegde autoriteit van herkomst wordt besloten welke procedure u moet volgen. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

U bent in het buitenland aangehouden met Nederlands afval

De betreffende autoriteit waarschuwt de ILT en samen besluiten zij welke procedure u moet volgen. De autoriteit van het land waar de afvalstoffen zich bevinden, licht u in over de procedure die u moet doorlopen.

Contact met ILT

U kunt de ILT benaderen voor meer informatie over retourneren van afvalstoffen via:

e-mail: returnshipment@ilent.nl
telefoon: +31 (0)88 489 00 00 afdeling EVOA en Besluiten