Anoniem melden criminaliteit

Wilt u anoniem melding maken van ernstige criminaliteit? Dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). Op deze pagina leest u over welke onderwerpen u melding kunt doen en hoe u dit doet.

  • Illegale grensoverschrijdende afvalstromen (EVOA)
  • Ernstige bodemvervuiling
  • Illegale handelingen met gevaarlijke stoffen
  • Malafide praktijken en crimineel gedrag in de transportsector
  • Integriteitsvraagstukken bij woningcorporaties

Hoe kom ik in contact met het TCI?

Het eerste contact met het TCI loopt via het telefoonnummer

Het telefoonnummer 070 456 4577

Wanneer u dit nummer belt, krijgt u een medewerker van het TCI aan de lijn. Deze medewerker zal u vragen om op hoofdlijnen te vertellen wat voor soort informatie u met het TCI wilt delen. Aan de hand van deze informatie beoordeelt de medewerker of er een afspraak met u gemaakt wordt.

Daarvoor vraagt de medewerker uw naam, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet buiten het TCI gedeeld en u blijft verder dus anoniem.

Is het geen zaak voor het TCI? Dan verwijst de medewerker u zo mogelijk naar het juiste loket.

Wanneer is het TCI bereikbaar?

Op werkdagen tussen 08:30 – en 17:00 uur.

VOICE-OVER: Wellicht minder bekend, maar niet minder belangrijk.
Ook op het gebied van milieu is er sprake van georganiseerde, zware criminaliteit.
Er zijn bedrijven die het niet zo nauw nemen met het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.

(Een animatie.)

Sommige bedrijven verdienen veel geld met zware criminele activiteiten zoals het vermengen van gevaarlijke stoffen met schone bouwgrond.
Of het mengen van chemisch afval met stookolie.
Schepen die op deze olie varen, stoten zeer schadelijke stoffen uit.
Het zou kunnen dat deze schepen onder meer naar West-Afrika varen om afgedankte elektronica te dumpen.
Een andere vorm van georganiseerde, zware criminaliteit is fraude bij woningcorporaties.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden en het is goed mogelijk dat u hier iets over heeft gehoord of gezien.
Dat kan bij uw eigen bedrijf, een concurrent of bij u in de buurt zijn.
Als u wilt dat er opgetreden wordt kunt u met het Team Criminele Inlichtingen van de ILT hierover vertrouwelijk in gesprek, zonder dat uw identiteit bekend wordt.
Belangrijk is wel dat het gaat over zware of georganiseerde criminaliteit.
Na uw melding maken wij een afspraak om nader kennis te maken.
Alleen de rechercheur van het Team Criminele Inlichtingen die u hier ontmoet is op de hoogte van uw identiteit.
Het Team Criminele Inlichtingen maakt op basis van uw informatie een verslag.
Dit zogeheten proces-verbaal is geanonimiseerd.
Dat wil zeggen, het is niet naar u te herleiden.
Een opsporingsteam kan vervolgens de informatie gebruiken als start of onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek.
Het opsporingsteam komt in actie als er daadwerkelijk sprake is van een strafbaar feit wat kan leiden tot bijvoorbeeld een gevangenisstraf of een geldboete.
Uw melding kan op die manier een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van milieucriminaliteit en fraude bij woningcorporaties.
Heeft u kennis van strafbare feiten en wilt u hierover vertrouwelijk in gesprek?

Bel het Team Criminele Inlichtingen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt rood met wit. Beeldtekst: ILT/IOD. Team Criminele Inlichtingen.)

Wat doet het Team Criminele Inlichtingen (TCI)?

Het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven op het gebied van milieu en transport en fraude bij woningcorporaties. De belangrijkste bronnen van het TCI  zijn informanten: personen die, onder afscherming van identiteit, informatie verstrekken. Met behulp van de ingewonnen informatie kunnen ernstige misdrijven worden opgespoord en/of worden voorkomen. 

Blijf ik anoniem als ik contact opneem met het TCI?

Voor uw veiligheid, zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen of buiten de ILT.  Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit. Meer over de werkwijze van TCI ziet u in het voorlichtingsvideo

Anonimiteit is noodzakelijk als bekendmaking van de identiteit van een persoon voor hem of haar vergaande persoonlijke consequenties kan hebben, zoals bijvoorbeeld ontslag of bedreiging.