Prioriteiten en criteria van de ILT/IOD

De ILT/IOD richt zich op georganiseerde criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen, waarbij zonder ingrijpen van de overheid uiteindelijk onherstelbare schade ontstaat aan mens, milieu en maatschappij.

Prioriteiten van de ILT/IOD

De ILT/IOD legt de prioriteit op grensoverschrijdende afvalstromen (EVOA), ernstige bodemvervuiling, gevaarlijke stoffen en fraude bij woningcorporaties.

Afpakken van criminelen
Afpakken van crimineel vermogen is een essentiële interventie om crimineel handelen te stoppen. Misdaad mag niet lonen. Criminelen plegen hun daden vrijwel altijd om er financieel beter van te worden. Het doel is om meer, slimmer en effectiever het wederrechtelijk verkregen vermogen (geld en goederen) af te pakken van de criminelen.

Aanpak van facilitators
Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan de aanpak van zogeheten facilitators die hun diensten verlenen aan criminelen. Eveneens wordt extra aandacht gegeven aan de aanpak van integriteitschendingen binnen het aandachtsgebied van de ILT/IOD, waaronder corruptie, fraude, diefstal, dubieuze giften, en aan het bevorderen van de veiligheidscultuur; de houding, waarden, (impliciete) aannames, percepties en gewoonten met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico’s op het gebied van milieu.