Voertuigen en verkeersproducten

In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erop toe dat er geen verkeersproducten te koop worden aangeboden die niet door de Europese Unie zijn goedgekeurd, voor zover ze over zo’n goedkeuring moeten beschikken. Met een goedkeuring voldoen die producten aan bepaalde veiligheids- en milieuvoorschriften. Doen ze dat niet, dan mogen ze niet te koop worden aangeboden.

Om welke producten gaat het?

Verkeersproducten die onder het toezicht vallen zijn voertuigverlichting , radarapparatuur, nieuwe voertuigen (personenauto’s, vrachtauto’s, motoren, bromfietsen, bussen, aanhangwagens en tractoren) en nieuwe onderdelen en technische eenheden van voertuigen.

Buiten het toezicht van de ILT vallen tweedehandsverkeersproducten, behalve wanneer die voor het eerst op de Europese markt worden gebracht.

Rijksdienst Wegverkeer keurt goed, ILT toetst

Wanneer een voertuig of onderdeel voor het eerst in een EU-lidstaat (dus ook in Nederland) wordt geregistreerd, moet het een Europese goedkeuring hebben. In Nederland moet het zijn geproduceerd door een fabrikant die door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) is goedgekeurd. De RDW verstrekt daartoe een certificaat aan die fabrikanten:

  • Een typegoedkeuringscertificaat geeft aan dat het gehele type (in massa geproduceerde) voertuig aan de voorschriften voldoet.
  • Een individuele goedkeuring geldt voor slechts één product.

Goedkeuring op grond van Europese en Nederlandse regelgeving

Om een certificaat te kunnen ontvangen, moet een (type) voertuig voldoen aan de technische en administratieve voorschriften van EU-richtlijnen, ECE-verordeningen of nationale wetgeving. De Europese richtlijnen zijn die voor twee- of driewielige motorvoertuigen, die voor landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, en die voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

De Europese richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in artikel 34 en 35 van de Wegenverkeerswet 1994, die zijn uitgewerkt in het Besluit Voertuigen en de ministeriële Regeling Voertuigen.

Zo werkt de ILT

De ILT ziet aan een combinatie van letters op het verkeersproduct of het is goedgekeurd. In eerste instantie gaat ze na of er een goedkeuring is. Ten tweede controleert ze of het een juiste goedkeuring is en geen vervalsing.

Welke sancties kan de ILT opleggen?

Overtredingen van de regels, bijvoorbeeld het ontbreken van een goedkeuring of het gebruiken van een vervalste goedkeuring, zijn een economisch delict. De ILT kan daar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk tegen optreden.

Vragen en meldingen

Voor vragen over het toezicht en de sanctiestrategie en voor vragen over specifieke inspecties kunt u contact opnemen met de ILT.

U kunt bij de ILT ook misstanden melden. De ILT bepaalt wat er met uw melding gebeurt. Die kan aanleiding zijn voor een inspectie van een bepaald verkeersproduct of een bepaalde fabrikant, importeur of distributeur. Een negatief resultaat van een inspectie kan leiden tot een bestuurs- en/of strafrechtelijke sanctie.