Energielabel auto's

Nieuwe personenauto’s moeten zijn voorzien van een energielabel over het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de koolstofdioxide-uitstoot. Een dergelijk label moet het gebruik van energiezuinige auto’s stimuleren. Het label laat zien hoeveel brandstof een nieuwe auto verbruikt in vergelijking met auto’s uit dezelfde klasse.

ILT ziet toe op energielabels

In Nederland ziet de ILT toe op de Europese richtlijn 1999/94/EG die bepaalt dat consumenten zich moeten kunnen informeren over het brandstofverbruik en de koolstofdioxide-uitstoot van een nieuwe auto.

De ILT controleert of autodealers de auto’s die ze verkopen voorzien van een energielabel. Daarnaast beoordeelt ze de juistheid van de uiterlijke kenmerken van het energielabel.

Niet alle voertuigen vallen onder het toezicht

Voertuigen voor speciale doeleinden vallen niet onder het toezicht, zoals brandweer- en gepantserde voertuigen, voertuigen op twee of drie wielen en tweedehands auto’s.

Sancties die de ILT kan opleggen

Overtredingen van de regels, bijvoorbeeld het ontbreken van een energielabel of het gebruiken van een vervalst label, zijn een economisch delict. De ILT kan daar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk tegen optreden.

Vragen en meldingen: neem contact op met de ILT

Voor vragen over het toezicht en de sanctiestrategie en voor vragen over specifieke inspecties kunt u contact opnemen met de ILT.

U kunt bij de ILT ook misstanden melden. De ILT bepaalt wat er met uw melding gebeurt. Die kan aanleiding zijn voor een inspectie van een autoverkoper. Een negatief resultaat kan leiden tot een sanctie.