De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op 1 oktober 2018 geïnformeerd over de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. Deze wijzen op potentiële veiligheidsrisico’s. De minister heeft op basis van deze nieuwe informatie uit voorzorg besloten de Stint te schorsen. Dit houdt in dat Stints per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg.

De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek geven aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Stint stil valt of juist niet meer remt. Daarnaast heeft de fabrikant op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stints zonder deze opnieuw ter goedkeuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te leggen. De genoemde bevindingen kunnen een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers. Deze nieuwe informatie is reden voor de minister om uit voorzorg te besluiten om de Stints voorlopig niet meer toe te laten op de openbare weg.