Onderzoek naar ongeval met een Stint

Op 20 september 2018 vond er een tragisch ongeluk plaats met een Stint. Dat was de aanleiding voor meerdere onderzoeken waarvan de meeste inmiddels zijn afgerond. De rapporten die over deze onderzoeken zijn uitgebracht, worden hieronder toegelicht. Het OM en de OvV voeren op dit moment nog onderzoeken uit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet zelf geen onderzoek meer.

Nog lopende onderzoeken

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk staat onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) en wordt uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut en de politie.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) voert onderzoek uit naar de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten.

Afgeronde onderzoeken

Na het ongeval in Oss hebben de politie, het Nederlands Forensisch Instituut en de ILT eind september 2018 een eerste verkennend technisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van de potentiële veiligheidsrisico’s die in dat verkennend onderzoek zijn geconstateerd, is een aantal werkhypothesen opgesteld. De ILT heeft TNO de opdracht gegeven om een uitgebreid technisch onderzoek te doen naar de veiligheid van de Stint. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Technisch onderzoek Stint’.

Daarnaast hebben in november 2018 verschillende personen en bedrijven tijdens een bijeenkomst concrete verbetervoorstellen voor de Stint aangedragen. TNO heeft de verbetervoorstellen geanalyseerd en geëvalueerd in het rapport ‘Analyse verbetervoorstellen’.

De ILT heeft een eigen onderzoek uitgevoerd naar de Stint-modellen en wijzigingen op de Stints die sinds de introductie hebben plaatsgevonden. Het rapport doet ook verslag van de schouwen die de ILT heeft uitgevoerd. De resultaten staan in het ILT-rapport ‘Onderzoek Stint: modificaties en modellen’.  

Op 18 januari 2019 is het rapport en bijbehorende toelichting opgeleverd met de resultaten van de metingen naar de (elektro)magnetische velden op de spoorwegovergang in Oss waar het ongeval heeft plaatsgevonden. De bij het rapport horende toelichting is nodig om de metingen in het rapport te kunnen duiden. Deze documenten dienen in samenhang met elkaar te worden gelezen. Bij dit onderzoek heeft de ILT samengewerkt met Agentschap Telecom (AT). DEKRA heeft de metingen aan het spoor verricht in opdracht van AT.