Voorbeeld lesplan STCW cursus

Voorbeeld van een lesplan dat trainingsinstituten kunnen invullen bij een aanvraag voor erkenning van een maritieme training bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).