National Supervisory Authority

De Europese lidstaten zijn verplicht om een rechtspersoon (of rechtspersonen) te benoemen als Nationale Toezichthoudende Autoriteit (National Supervisory Authority, NSA) om de taken uit te voeren volgens de Single European Sky - wetgeving. In Nederland is deze autoriteit ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De NSA dient onafhankelijk te zijn van de luchtvaartnavigatiedienstverleners (ANSP) en moet haar activiteiten transparant en onpartijdig uit te voeren.

De NSA ziet toe op naleving van het wettelijk kader voor Air Traffic Management (ATM). In het bijzonder is de NSA verantwoordelijk voor het certificeren en toezicht houden op de ANSP’s:

  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  • Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC)

De NSA heeft een jaarlijkse audit- en inspectieplanning voor het toezicht op de ANSP’s. Deze audits en inspecties zijn gericht op mogelijke veiligheidsproblemen of afwijkingen ten aanzien van de geldende (Europese) wet/regelgeving.  Het toezicht op MUAC wordt door de NSA’s van Nederland, Duitsland, België en Luxemburg uitgevoerd, omdat er luchtvaartnavigatiediensten worden geleverd in het Nederlandse, Duitse, Belgische en Luxemburgse luchtruim. Het hiertoe ingestelde 4 staten samenwerkingsverband (4NSA), heeft de dagelijkse werkzaamheden opgedragen aan de “Common Supervisor”. Deze functie wordt door een medewerker van de NSA van Nederland ingevuld.

Naast audits en inspecties beoordeelt de NSA de veiligheidsargumentatie die hoort bij de voorgestelde invoering van nieuwe functionele systemen of wijzigingen van de functionele Air Traffic Management-systemen zoals deze in gebruik bij LVNL en MUAC in gebruik zijn. Door middel van veiligheidsargumentaties maken de instanties aantoonbaar dat veiligheidsrisico’s zijn onderkend en vervolgens zijn gemitigeerd opdat deze wijzigingen veilig kunnen worden ingevoerd. De NSA moet de wijziging accepteren voordat de instanties deze wijziging mogen doorvoeren in hun functionele systemen. 

Wijzigingen kunnen langdurige projecten zijn waarbij huidige systemen worden vervangen om in de toekomst voorbereid te zijn op aansluiting van de diverse luchtverkeersleidinginstanties en te komen tot de Single European Sky.

De NSA ziet ook toe op de Performance Scheme Regulation die sinds 2012 van kracht is. In 2011 is hiertoe in nauwe en goede samenwerking met het beleidsdepartement en de andere 5 zogenoemde FABEC-staten/NSA’s een “FABEC Performance Plan” opgesteld. FABEC staat voor Functional Airspace Block Europe Central en omvat Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland.

Het performance plan omvat de key performance gebieden van veiligheid, milieu, capaciteit, kosteneffectiviteit en militaire effectiviteit en geldt voor de periode 2012 – 2014. De resultaten worden gebruikt om de gemaakte voortgang aan de Europese Commissie te rapporteren.